Jak se přihlásit na školení

Každý zájemce o školení značky Buderus, Junkers Bosch a Dakon vyplní naši online přihlášku, kterou nalezne na webových stránkách:

www.buderus.com/cz/cs, www.bosch-vytapeni.cz a www.dakon.cz sekce Školení.

Pro závazné přihlášení vyplní a odešle online přihlášku, ve které vybere datum a název vybraného školení a své kontaktní údaje. Po zaslání přihlášky bude žadatel informován e-mailem o přijetí jeho přihlášky a následně o potvrzení přihlášení.

Přihlášku prosíme, odešlete s dostatečným předstihem, počet účastníků je omezen a přihlášky jsou uspokojovány v pořadí, v jakém byly doručeny. Z důvodu kapacity školicího střediska nebudou servisní technici, kteří se dostaví bez předchozího řádného přihlášení, nebo technici, kterým nebyla potvrzena přihláška, přijati na školení.

Žadatel o školení potvrzuje správnost a úplnost všech údajů uvedených v přihlášce, včetně pravosti  jednotlivých osvědčení.

Poskytovatelem všech školení je Bosch Termotechnika s.r.o. (dále jen "Společnost" nebo "společnost")

Co od Vás budeme potřebovat

Podmínky jsou jednoduché. Vyplňte, online přihlášku včetně všech požadovaných příloh např. osvědčení o elektrotechnice a přihlášku odešlete.

Abychom Vás na školení mohli přijmout, je nutné nahrát do přihlášky následující dokumenty.

V případě zájmu o školení v oblasti:

Elektrokotlů a tepelných čerpadel popř. kotlů na tuhá paliva:

  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6)

Plynových zařízení:

  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6) + osvědčení od TIČR (osvědčení na montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení dle § 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb. v platném znění

Výše uvedené podmínky platí pro nové i stávající servisní techniky/partnery. Nový servisní partner musí být před přihlášením na školení schválen servisním oddělením společnosti, následně obdrží potvrzení o přihlášení na vybrané Základní školení.

Podmínky pro ostatní školení nabízená společností, získají uchazeči s nabídkou školení.

Jak školení probíhá

Pro účastníky školení je vždy připravena teoretická část spojená s praktickou ukázkou produktů a následného postupu pro jejich řádné uvedení do provozu a pravidelnou údržbu. Informaci k náplni a délce  školení jsou obsaženy v Katalogu školení dané značky nebo na našich webových stránkách sekce Školení.

Opakovací školení je každý technik povinen absolvovat minimálně jednou za dva roky a to na každou značku a technologii zvlášť viz. Servisní smlouva.

Kde školíme a kdy se školení koná

Prezence účastníků probíhá min. čtvrt hodiny před zahájením školení (tj. v 8:45). Školení se koná v prostorech našich školicích středisek.

Školení Buderus a Dakon:

Praha

Bosch Termotechnika s.r.o

Průmyslová 372/1

108 00 Praha-Štěrboholy

Školení Junkers Bosch:

Praha

Bosch Termotechnika s.r.o.

Modřanská 96a

147 00 Praha 4 

Valašské Meziříčí

Střední průmyslová škola stavební Máchova 628/10

757 01 Valašské Meziříčí

Cena školení a jeho úhrada

Nový servisní technik:

Čtyřdenní Základní školení plynových zařízení (Buderus nebo Junkers Bosch)

  • 3 000,- Kč bez DPH za osobu

Dvoudenní Základní školení kotlů na tuhá paliva (Buderus a Dakon)     

  • 2 000 Kč bez DPH za osobu

Dvoudenní Základní školení tepelných čerpadel (Junkers Bosch)

  • 1 500 Kč bez DPH za osobu

Třídenní Základní školení tepelných čerpadel (Buderus)

  • 2 000 Kč bez DPH za osobu

Stávající servisní technik:

  Jednodenní Opakovací školení:

  • 800 Kč bez DPH za osobu (Buderus nebo Junkers Bosch)

Cena školení zahrnuje malé občerstvení zajištěné po celý den, oběd a podklady ke školení v elektronické podobě. Tyto materiály se uchazečům zasílají 2 dny před termínem školení oproti závazné přihlášce. Poplatek za školení neobsahuje případné ubytování při vícedenním školení.

Školení je hrazeno po absolvování školení na základě vystavené faktury, která Vám bude po školení zaslána na Vaši emailovou adresu.

Ceny ostatních školení Vám sdělíme na vyžádání nebo s nabídkou.

Storno podmínky a organizační změny

Jestliže se školení nebudete moci zúčastnit, je nutné nám tuto skutečnost sdělit písemně (emailem) nejpozději 2 pracovní dny před termínem školení.

Emailové adresy:

Buderus: skoleni@buderus.cz

Junkers Bosch:  skoleni@cz.bosch.com

Dakon: skoleni.dakon@cz.bosch.com

Při včasném odhlášení nebudou uplatňovány žádné storno poplatky. Pokud se na školení nedostavíte a neodhlásíte se předem, bude Vám fakturována cena za školení v plné výši.

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení školení z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat osoba zodpovědná za školení, která Vám případně nabídne možnost účasti na jiném termínu

Jakým způsobem mohu úspěšně zakončit školení

Předpokladem úspěšného absolvování školení je účast během celé délky školení, uhrazení faktury za školení a případně složení elektronického testu (platí pouze pro vybraná školení) Notifikaci ke složení testu obdržíte na Vámi uvedený email, od tohoto data běží 14ti denní lhůta pro jeho složení. Na úspěšné absolvování testu máte celkem 3 platné pokusy.

Po zaplacení školného od nás obdržíte osvědčení opravňující k servisní činnosti výrobků značky Buderus a servisní průkazku. Servisní průkazka je vždy zasílána ke konci pololetí, ve kterém se školení konalo, tj. nejpozději do 31.7., nebo 31.12. daného roku.

Důležité kontakty:

Školicí střediska:

Buderus: skoleni@buderus.cz, tel: 261 300 134

Junkers Bosch: skoleni@cz.bosch.com, tel: 244 462 625

Dakon: skoleni.dakon@cz.bosch.com, tel: 554 694 501

 

Náhradní díly: objednavky@junkers.cz, objednavky@buderus.cz

Servisní oddělení: Servis.TTCZ@cz.bosch.com

 

Společnost si vyhrazuje právo Podmínky školení jednostranně změnit.

Web využívá pouze funkční cookies, které jsou nutné pro správný chod prezentace.